понеделник, 10 юни, 2024
Начало / Новини / До края на март внасят промени в ЗУТ

До края на март внасят промени в ЗУТ

Спешните промени, които са необходими в Закона за устройство на територията, ще бъдат внесени за разглеждани от правителството до края на март, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков на втората годишна RICS Конференция за оценки и инвестиции в недвижими имоти, провела се днес в София. В закона има много празноти, които дори изискват дописване. „Например, параграф 127 – дали е преклузивен срокът на узаконяване на сгради на търпимите обекти. За МРРБ е преклузивен. Според главните архитекти на общините не е преклузивен. Това трябва да бъде вписано конкретно в законов текст”, казва Нанков.

До 30 октомври трябва да бъдат внесени генералните промени в ЗУТ. „Най-важното е да се съкратят сроковете по одобряване на инвестиционните проекти и тези за издаване на строително разрешение. Също така да се подобри контролът” допълни заместник-министърът на регионалното развитие.

Разделянето на ЗУТ на два закона – Закон за градоустройството и Закон за инвестиционния процес, не стои на дневен ред. „За мен това никога не е бил добър вариант. Къде да е границата между двата закона? Нито Камарата на архитектите, нито Камарата на строителите може да каже точно къде е границата. Инвестиционният процес не трябва да се разделя от устройствения процес. Те са неразривно свързани”, категоричен е Нанков.

Източник: http://fakti.bg/