Начало / Общини / Община Добричка (Добрич – селска)

Община Добричка (Добрич – селска)

Категория: Общини


Населено място: Добрич


Адрес: ул. "Независимост" 20


Телефон: 058/600889


Факс: 058/600806


Имейл: obshtina@dobrichka.bg


Web: http://www.dobrichka.bg/

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

Община Добрич-селска (позната по-рано като община Добричка) се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на област Добрич.

Общината има 68 населени места – Алцек, Батово, Бдинци, Бенковски, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Воднянци, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Гешаново, Дебрене, Добрево, Долина, Дончево, Драганово, Дряновец, Енево, Житница, Златия, Камен, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Крагулево, Ловчанци, Ломница, Лясково, Малка Смолница, Медово, Методиево, Миладиновци, Ново Ботево, Овчарово, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова могила, Паскалево, Плачидол, Победа, Подслон, Полковник Иваново, Полковник Минково, Полковник Свещарово, Попгригорово, Прилеп, Приморци, Пчелино, Пчелник, Росеново, Самуилово, Свобода, Славеево, Сливенци, Смолница, Соколник, Стефан Караджа, Стефаново, Стожер, Тянево, Фелдфебел Денково, Хитово, Царевец, Черна.

Общият брой на населението наброява 26780 души, като основно е селско население. Тук хармонично съжителстват българи, турци, роми, татари, арменци и др. Регионът има изграден етнокултурен облик. Всяка етнокултура, запазвайки и развивайки своята идентичност в същото време допринася за изграждане на общокултурните традиции на областта. Административно-териториалното устройство на община Добричка е нетрадиционно предвид факта, че няма естествен административен център, при което всички населени места са поставени в равностойно положение.

Географско положение, граници, големина

Общината е разположена в централната и южна част на област Добрич. С площта си от 1296,163 km2 се явява най-голямата сред 8-те общините на областта, което съставлява 27,46% от територията на областта. Добричка община е третата след Община Сливен и Столична община по големина община в България. Границите на община Добричка са следните: на запад – община Тервел; на север – община Крушари; на североизток – община Генерал Тошево; на изток – община Балчик; на юг – община Аксаково, област Варна; на югозапад – община Вълчи дол, област Варна.

В центърът на Добричка община като анклав се намира Община Добрич с общинския център град Добрич.

Община Добричка,град Добрич е разположена в земите на южна Добруджа,около град Добрич ,който е самостоятелен общински център. Съседни общини с които граничи са:Добрич,общини-Балчик и Г.Тошево на изток,община Тервел на запад,община Крушари на север всичките от област Добрич, и общини Аксаково и Вълчи дол на юг от Варненска област.На практика в област Добрич общината не граничи само с общините Каварна и Шабла. Административно-териториалното и устройство е нетрадиционно предвид факта, че няма административен център.

Територията на общината е 1298 кв. км. и се дели по предназначение на:

  • земеделска -1025217дка.
  • горска – 195028дка.
  • населени места – 65384дка.
  • водни терени – 4370дка.
  • територии за полезни изкопаеми -1614дка.
  • транспорт и инфраструктура – 7227дка.

Релеф
Теренът в който попада община Добричка представлява част от Дунавската хълмиста равнина и се характеризира с плоски и загладени хълмове,не дълбоки и широки долини с полегати склонове,разсичани от долината на река Суха.

Климат
Преобладаващ климат в общината е умерено континентален,характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.2град.по целзии. Количеството на валежите през годината е сравнително малко-571л./кв.м.Относителната влажност на въздуха е 78%средногодишно,с нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим,основно от северозапад,с високи скорости на зимните и ниски на летните ветрове.