събота, 3 декември, 2022
Начало / Общини / Община Средец

Община Средец

Категория: Общини


Населено място: Средец


Адрес: пл. "България" №8


Телефон: (05551) 6996


Мобилен: 0878 397905


Факс: (05551)7725


Имейл: info@sredets.bg


Facebook: Община Средец


Web: http://sredets.bg/

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

Община Средец се намира в Югоизточна България и е най-голямата община в област Бургас. Тя и е една от най-големите в страната, като заема 6-то място от всичките 265 общини на България.  Включва 33 населени места с население над 14 хил. човека.

Граничи на север с община Карнобат, на североизток с община Камено, на изток с  община Созопол, на югоизток с община Малко Търново, на северозапад с община Стралджа от област Ямбол, на запад – община Болярово от област Ямбол,  на юг с Република Турция.

Релефът на общината е разнообразен от преобладаващо хълмист в южната част до равнинен в северната. Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн, като освен реки има и няколко големи микроязовири, чиито води се използват за напояване. Преобладаващата част от активното население е заета в селско и горско стопанство. Природо-климатичните условия са подходящи за развитието на двата подотрасъла – растениевъдство и животновъдство. Тъй като районът е екологично чист напоследък се развива и биологично земеделие, отглеждат се билки и лекарствени растения. Високите добиви от производство на фуражи, наличието на пасища и ливади подпомагат овцевъдството и месодайното говедовъдство. Богатството на дивеч в региона дава възможност за развитие на ловен туризъм, както и наблюдение на редки птици, записани в Червената книга на България като например черния щъркел, малкия и скалния орел.

Странджанският регион е богат на исторически забележителности, които представляват туристически интерес. Долмени, тракийски могили, светилища и гробници и др.

Природни и исторически забележителности в община Средец

  • археологическия комплекс на античния римски град Деултум, разположен южно от село Дебелт. Основан е в края на 70-те години на І-ви век след Христа.
  • защитената местност „Белия камък“ (451 ха), в долината на Факийска река, в землищата на селата Варовники Богданово;
  • средновековната крепост „Близнашко кале“, на 2,7 км югоизточно от село Варовник;
  • Голямобуковският манастир „Живоприемний източник“, на 4 км източно от село Голямо Буково;
  • туристическия комплекс „Божура“, на 7 км южно от град Средец.
  • Реконструиран и обновен е етнографския комплекс – Карабунарска къща

Община Средец и Народно читалище „Пробуда” са основни организатори на Националния Странджанско-тракийски събор “Фолклорен венец – Божура“.

ИСТОРИЯ

Град Средец е с древна история. Добрите климатични условия, плодородните земи и стратегическото местоположение са привлекли тракийските племена. Тук се е намирала и римската провинция Хемимонт и е минавал пътя Византион – Констинопол – Цариград. По време на турското робство селището се нарича Карабунар. През 1792 – 1794 година в селището е учителствал Софроний Врачански / поп Стойко Владиславов /. Тук се е подвизавал и Индже войвода. Постепенно се оформя като пазарно селище, като тази характеристика продължава и след Освобождението през 1878 година. Oт 1925 година е околийски център, а за град е обявен през 1960 година.