вторник, 11 юни, 2024
Начало / Общини / Община Перник

Община Перник

Категория: Общини


Населено място: Перник


Адрес: пл.“Св.Иван Рилски“ №1


Телефон: 076/684290


Факс: 076/603890


Имейл: obshtina@pernik.bg


Facebook: Община Перник


Web: http://pernik.bg

ИнформацияГалерияВидео

Община Перник е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток орографската граница на котловината се очертава от южните склонове на Люлин и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле (890 м н.в.). От запад се ограничава от съседната Брезнишка котловина посредством невисок праг – рида Усоица (780-810 м н.в.) и Голо бърдо, разсечен от Струмския пролом под местността Кракра. Благоприятният климат и обширните полупланински пасища са създали условия за населяването й още в древни времена. Резултатите от археологическите находки през последните години показват, че селищната територия на Перник е била обитавана още в праисторическо време от траките.

Археологически обекти

  1. Раннонеолитно селище от началото на VI хил.пр.Хр.
  2. Хълмът „Кракра“
  3. Тракийско светилище – кв. Църква, м. Мангър, на левия бряг на р.Рударщица – II – IV в.
  4. Римска вила в с. Кралев дол – III-V в
  5. Римска вила в кв. Бела вода
  6. Военно-охранителен, производствен и търговски център

Лековити води в Перник

Минералните извори в Перник са били известни още по тракийско време. Богати археологически находки свидетелстват за тракийско селище от късния неолит тук. От това време е най-богатата в централнобалканс-ката зона керамична колекция, която се пази в Историческия музей в града. Тук се съхранява и чудесна експозиция от релефи и скулптури, посветени на здравоносните божества Асклепий и Хи-гия, почитани в района заради наличието на много минерални извори.

Паметници на културата в Перник с историческо значение

  1. Пернишката крепост – Разположена на хълма Кракра. Обявена за паметник на културата през 1956 г. с категория “национално значение”. Хълмът е населяван от V хилядолетие пр. Хр. до края на ХІІ век. През Античността крепостта е важен военен, административен и търговски център. През Средновековието крепостта е значим политически, административен, търговски, военен и културен център на българската държава.
  2. Тракийско светилище в квартал Църква  – Посветено е на здравоносните божества Асклепий и Хигия и на Тракийския конник. Външно е оформен в стил на гръко-римското храмово строителство. Богата колекция от оброчни плочки на Тракийския конник, Асклепий и Хигия се съхранява в Исторически музей – Перник.
  3. Църквата “Св. Георги”  в с. Студена  –  ХІV – ХVІ век. Интересна архитектура от ХІV век и уникални стенописи от ХVІ век.
  4. Църквата “Св. Архангел Михаил” в с. Студена  – Оригинални стенописи от самоковски майстор.

Перник от птичи поглед

Ден на града

Сурва