вторник, 20 февруари, 2024
Начало / Общини / Община Грамада

Община Грамада

Категория: Общини


Населено място: Грамада


Адрес: пл. “Мико Нинов” №1


Телефон: 09337/2258


Факс: 09337/2231


Имейл: obstina_gramada@abv.bg


Web: http://obshtina-gramada.com/

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

Община Грамада се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Видин. Общинският център е гр. Грамада.

Население (към 31.12.2015): 2 015 жители
Населени места: 1 град – Грамада (център на общината); 7 села – Село Бояново, Село Бранковци, Село Медешевци, Село Милчина лъка, Село Срацимирово, Село Тошевци, Село Водна.
По-голямо населено място: гр.Грамада – 1 411 жители.

Географско положение, граници, големина

Общината е разположена в централната част на Област Видин. С площта си от 184,213 km2 заема 9-то място сред 11-те общините на областта, което съставлява 6,03% от територията на областта. Границите на община Грамада са следните: на изток – община Видин; на югоизток – община Димово; на юг – община Макреш; на северозапад – община Кула.

История

Според разкази на стари хора, пашата в с.Грамада /днешния гр. Грамада/ имал трима сина – единият се казвал Урбаба, вторият- Бранко, а на третия името не е известно. Когато пораснали и били вече женени, Урбаба идва и се настанява на землището на с.Тошевци, а Бранко на землището на днешното с.Бранковци.

Забележителности в община Грамада

Паметник на Мико Нинов, разположен в центъра на града.

Каменни чутури – големи камъни с дупка в средата, много на брой. Има екопътека. Чутурите е природен феномен. Те заемат площ около 500 дка и наподобяват гора, изсечена на 50-60 см над земята. Това са вкаменелости, разхвърляни в безпорядък на разстояние от 2-3 до 10 и повече метра. Средната им дебелина е около 50 см в диаметър, но има и двойно по-големи. Всичките имат форма на прерязано дърво и отвор в средата, който продължава до основата им. В някои от тях са намерени въглени, което потвърждава предположението, че може би това са останки от „вкаменена гора”, но никъде направените разкопки не са установили наличието на корени. Чутурите са от плътна варовикова маса, примесена с кремъчни и кристални частици. Външната им част е неравна, като по цвят и форма наподобява кората на дърво. Техният произход и досега остава забулен в тайна.

Местността „Чутурите“ е с площ 18-20 дка. и представлява ниско изсечена вкаменена гора. Чуторите са обявени за природна забележителност (Заповед № 37/11.01.1968 г.) на Министерството на горите и горската промишленост. Една от целите на настоящия проект е тази „каменна гора“ да се реставрира, като се превърне в малък парк и да се запази и съхрани за идните поколения, а така също и опазване местообитания на застрашени, уязвими и редки растителни видове.

Изграденият 700 метров път, водещ към природната забележителност следва съществуваща пътека. В някои участъци тя е разширена и подравнена, а така също и почистена от изсъхнали дървета и прораснали храсти. Предпазен парапет за безопасно преминаване и три броя малки дървени мостове са построени за пресичане на реката. На определени места по трасето са изградени заслони с огнища и пейки за почивка, съобразени с изискванията за безопасност на използващите ги хора.Трасето е маркирано с табели и указателни знаци. Съществуващата пътека в някой участъци е подравнена и уширена, както и почистена от изсъхнали дървета и прораснали храсти. На едно място е изграден предпазен парапет за безопасно преминаване в този участък. За пресичане на реката са изградени три броя малки дървени мостове. На определени места по трасето са изградени заслони с огнища и пейки за почивка. Трасето е маркирано с табели и указателни знаци.

Преобладаващия материал на изградените съоръжения по протежение на пътеката е дърво. Пътят до местността „Чутурите” предоставя възможност за наблюдение на интересни природни образувания и редки растителни и животински видове. За всички градски жители от близки и по-далечни градове, вкаменената гора „Чутурите” предлага релаксираща еднодневна разходка сред екологично чистата и недотам позната красива природа на Грамада, част от туристическа дестинация Видин – Грамада – езеро Рабиша – Белогарадчик. При изучаване топонимията на село Грамада между другите названия видно място заема местността “Чутурите”.

На източната окрайнина на Маренска махала, осеяна с камъни от разна големина и форма, лежи една местност, която носи странното име „Чутурите“. Тази местност обхваща едно пространство от около 18-20 декара земна площ, която се заключава: на север до южния стръмен и скалист бряг на реката, на изток-до местността “Кленя”- един стръмен и широк дол, който води от юг към север и се открива в дола на грамадската река, а на юг и запад граничи с постройките на ТКЗС стопанство /кошари, сгради и др./

Самата местност съставлява продължение на околния равнинен терен, върху който са разположени сградите на земеделското стопанство, южната половина на селото и голяма част от селските ниви. Целият този дял земя има общ наклон от юг към север, където протича реката, а самото място на “Чутурите” изглежда длаоб хлътнало и от него почва началото си стръмен дол към реката – Нешков дол.

Като се погледнат от далеч и от страни Чутурите правят впечатление на ниско изсечена гора, на височена 50-60 см. над земята. Едва като се навлезе в Чутурите, човек вижда, че това не е жива гора, каменна такава.

Едни от вкаменелостите са съвършенно дабре запазени /цялостни/, други са доста пострадали от атмосферното влияние и от пакостната ръка на човека. Много от тия вкаменелости са отнесени в селото за стопански нужди.

С особено внимание и предпазливост бяха извадени на земята заедно с корените няколко от тия вкаменелости. По всички вкаменени бутури личат ясно местата на по няколко корени, които да следват от дънера към земята. Общо взето всички изкъртени из земята бутури се указаха всадени в тънък пласт чернозем, под който и около който има само напукан варовик, чиито междини са изпълнени с тънак пласт хумус, без никакве следи от пясък /льос/ или чакъл. Ако се приеме, че Чутурите представляват вкаменена праисторическа девствена гора, цялото пространство на Чутурите, което е било обрасло с вековна гора, ще да е било заляно с вода и засипано след това до известна дълбочина със земя – и всичко това е причинило смъртта и после вкаменяването на дърветата под земята.

Присъствието пък на въглен в някои бутури допуска предположението за някой стихиен пожар, а също така пръстта да е трансформираното дървесно органическо вещество, какъвто е продуктът от всяко гниене.

Не би могло да се изключи и хипотезата това явление да е от жертвите на Ледниковия период на земята.

Икономика на община Грамада

Водещ отрасъл в структурата на икономиката на община Грамада е селското стопанство. Общият селскостопански фонд е 136 664 дка, а горската територия – 37 985 дка. Основните култури, които се отглеждат в общината са зърнените култури. Съществуват подходящи условия и традиции за развитието на лозарство, овощарство и зеленчукопроизводството.
Община Грамада е свързана с националната ж.п. мрежа чрез ж.п.гара Срацимир.
Основна пътна артерия в общината е третокласният път 141 Кула – Грамада – Срацимирово – (о.п. Видин – Димово), свързващ гр. Грамада с гр. Кула и първокласен път Е 79 Граница Румъния – о.п.Видин – Монтана – Враца – София, част от трансевропейски коридор №4.