неделя, 17 януари, 2021
Начало / Общини / Община Дългопол

Община Дългопол

Категория: Общини


Населено място: Дългопол


Адрес: ул. Г. Димитров 105


Телефон: 0517 22 185


Факс: 0517 22 135


Имейл: obshtina@dalgopol.org


Facebook: Община Дългопол


Web: http://www.dalgopol.org/

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

Община Дългопол се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на област Варна.

Общината има 17 населени места – Арковна, Аспарухово, Боряна, Величково, Дебелец, Дългопол, Камен дял, Комунари, Красимир, Лопушна, Медовец, Партизани, Поляците, Рояк, Сава, Сладка вода, Цонево.

Общото население на община Дългопол е 14 389 жители (01.02.11 г.)

Географско положение, граници, големина

Общината е ра3положена в югозападната част на област Варна. С площта си от 440,945 km2 заема 5-то място сред 12-те общините на областта, което съставлява 11,52% от територията на областта. Границите на община Дългопол са следните: на север – община Провадия; на изток – община Долни чифлик; на юг – община Руен от Област Бургас;на запад и северозапад – община Смядово от Област Шумен.

На територията на общината се намира язовир „Цонево“ с дължина 28 km и с пълен обем 330 милиона m3. Общината е пресечена от реките Луда и Голяма Камчия. Климатът е умерено-континентален с мека зима, влажна пролет, сухо лято и променлива есен.

История на община Дългопол

Ценни за цялата археологическа култура са оръдията на труда, съдовете, оръжията, култовата пластика от неолита, халколитаи бронзовата епоха, открити при проучването на еднослойните селища Усое-1 и Усое-2 при село Аспарухово, селищните могили при село Сава, село Цонево и заличеното Голямо Делчево. Неолитното селище Усое, съществувало от V-то хилядолетие преди Христа, е от така наречения „открит тип“. От него са разкопани 80 землянки с неправилна форма. Савенската селищна могила дава името на т.н. енеолитна „Култура Сава“, проучена през 1950-те години. Там са открити уникални керамични съдове с многоцветна украса, каменни, кремъчни и костени оръдия на труда.

Интересна находка е неолитен некропол, от който са проучени 30 гроба. Мъртвите са погребани в поза хокер – свити и полегнали на една страна, със свити ръце към гърдите, като положението на дете в майчина утроба.

Исторически музей

Историческият музей в Дългопол е създаден през 1948 г. като училищна сбирка от учителя-енциклопедист Димитър Златарски. От 1953 г. музеят има собствена сграда и държавна издръжка. През 1985 година в центъра на Дългопол с правителствено решение е построена нова, съвременна и функционална сграда. През 1975 г. Дългополският музей е обявен за държавен – като база за това са събираните в предходните десетилетия експонати и материали. В резултат от събирателната дейност на неговия създател Димитър Златарски в хранилищата на музея постъпват големи количества материали от територията на Дългополската и съседни общини, които правят колекцията на музея една от най-богатите в страната. В археологическия отдел са обхванати всички епохи от палеолита до Късното средновековие. Интерес на територията на общината представлява археологическият комплекс „Арковна“, състоящ се от предримски, римски и късноантични могили – некрополи.

Проучено е трако-римско светилище от 3 – 4 век с мраморни и други релефи на тракийския бог – конник. Римската епоха е представена от колективни находки на железни сечива и оръжия, бронзови и сребърни монети, бронзова пластика. Извършени са спасителни разкопки на славянско селище с 15 землянки, в които са открити глазирани керамични съдове и голяма находка от славянски земеделски сечива.

Култура

В града са създадени шест детски фолклорни групи и осем състава за автентичен фолклор. Фолклорните тържества в общината се провеждат по специален календар. Детско-юношеският духов оркестър участва в смесени концерти с български оркестри. В него са обучени повече от 450 деца.

От общината са поетите Андрей Германов и Иван Вълчев, енциклопедистът Димитър Златарски, академик Атанас Атанасов и професорите Страшимир Димитров и Георги Германов.

Чудните скали

Природна забележителност в България, област Варна, община Дългопол, на 4 км южно от село Аспарухово.

Природната забележителност е обявена на 17 февруари 1949 г. Площта е 12,5 хектара. Целта на обявяването е опазването на скалните образувания, което забранява промени, увреждащи естествения образ на скалите и околния пейзаж и природа.

„Чудните скали“ се намират на брега на язовир „Цонево“, представлява съвкупност от три скални масива с форма на игли с височина между 15 и 40 – 50 метра. Скалният феномен е получен в резултат на действието на ерозията на вятъра и водите на р. Луда Камчия върху меката варовикова скала. През цялата дължина на Чудните скали са прокопани три тунела, през които преминава автомобилния път между селата Аспарухово и Добромир. В съседство минава главният път, свързващ градовете Провадия и Айтос, както и железопътната линия Варна–Пловдив.

В националния Регистър на защитените територии и защитените зони в България се намира под код № 3. Попада в териториалния обхват на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна и Регионална дирекция по горите – Варна. Частично се припокрива с обявената за защитена зона по Директивата за птиците Камчийска планина.