неделя, 21 юли, 2024
Начало / Общини / Община Черноочене

Община Черноочене

Категория: Общини


Населено място: Черноочене


Адрес: ул. “ Шеста“ №9


Телефон: 03691/62-25;


Факс: 03691/62-65


Имейл: obshtina_chernoochene@abv.bg


Facebook: Община Черноочене


Web: http://chernoochene.com/

За насАдминистрацияВидео

За Общината:

Община Черноочене е единствената селска община в област Кърджали, но винаги е заемала значимо място в социално-икономическия облик на Източните Родопи. Районът има богата хилядолетна култура, както и вековни традиции в цивилизованото съжителство на етноси и религии. Черноочене е входната врата към Родопите. Оттук минават едни от най-важните пътни артерии към централната част на страната. Районът разполага с квалифициран трудов ресурс, развита инфраструктура и материално-техническа база. Те са предпоставка за благоприятната инвестиционна среда и навлизане на български, западни и турски капитали. Общината е разработила програма за устойчиво развитие през следващите пет години. Очакваме финансиране по няколко европейски програми, насочени към селското стопанство, леката индустрия и историческия туризъм. И през настоящия век община Чероочене ще остане привлекателно място за живот, бизнес и отдих. Община Черноочене е разположена в Източните Родопи на площ от 339 квадратни километра. Тя е една от седемте общини на Кърджалийска област. Отстои на 240 километра от столицата на България София и на 100 километра от държавните граници с Република Турция и Република Гърция. Черноочене граничи с общините Кърджали, Минерални бани, Хасково, Ардино, Първомай и Асеновград. Теренът на общината е пресечен и има изразен планински характер. 36,6 процента от цялата земя се стопанисва, а 14,3 процента /48 649 декара/ се обработват.

В община Черноочене днес живеят около 16 500 души, които населяват 51 селища, влизащи в състава на 22 кметства. Турци и българи оформят етническия състав на района, като 95 процента от населението са представители на турския етнос. Средната гъстота на населението е 37,5 души на квадратен километър при 81 средно за страната. Относителния дял на трудоспособното население и трудовите ресурси е сравнително постоянен и представлява 53,3 процента от цялото население.
В родопската община функционира една поликлиника, една здравна служба, 21 фелдшерски здравни пункта, 12 начални училища, 10 основни, едно средно-образователно училище, 3 читалища, 9 библиотеки. В село Пчеларово е представена етнографска музейна експозиция.

Профил на купувача

Съгласно новите изисквания на ЗОП, Чл. 22б. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.10.2014 г.) (1) Възложителите са длъжни да поддържат <Профил на купувача> , който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност,

В него се публикува текуща информация за обявления, откриване на процедури, документация за участие, разяснения, покани, договори, допълнителни споразумения, информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания, публичните покани, вътрешните правила, всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила.

АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

КМЕТ

Кметът на Община Черноочене Айдън Ариф Осман е роден на 15 юни 1963 година в град Кърджали. Основното си образование завършва в с. Житница, общ. Черноочене. Образованието си продължава в Техникума по механо-техника в Кърджали, специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“. Дипломира се през 1982 година. Завършва педагогика, специалност български език и литература. Има придобита магистратура в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – приложна лингвистика. Завършил е „Право“ и е магистър-юрист.
Работил е в бившите военни заводи „Арсенал“ – Казанлък. В периода 1990-1992 година е кмет на село Житница. От 1992 до 1999 година – два мандата, е зам.-кмет на Община Черноочене.
Избран е за кмет на община Черноочене през 1999, 2003 и 2007, 2011 година. Преизбран е за пети мандат през 2015 г.
Член е на Областен съвет на ДПС Кърджали, член на Областно оперативно бюро на ДПС, член на ЦС на ДПС. Женен е, има дъщеря и син.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

 

Селями Бейсим Мустафа е замесник-кмет на община Черноочене. Роден е на 28 септември 1964 година в село Пчеларово, община Черноочене. Началното си образование завършва в село Минзухар, основното в село Пчеларово, а средното в СОУ „Христо Смирненски“ в Черноочене. През 1990 година завършва висше образование във ВМИ – Стара Загора, със специалност хуманен лекар – магистърска степен.
В периода от 1990 до 1999 година е практикувал лекарска си професия в Поликлиниката в Черноочене. От 1 ноември 1999 година е заместник кмет на община Черноочене.

zamestnik

Ферхад Шабанали Ферхад роден е на 03 август 1981 година в град Кърджали. Основното си образование завършва в с. Габрово, общ. Черноочене, средното си образование завършва в СОУ в Черноочене. През 2003 г. завършва  специалност „Финанси“ – бакалавър, а през 2006 г. магистър „Публична администрация“ в УНСС –  София.

Работи в Общинска администрация Черноочене от 2007 г., като младши специалист „Връзки с обществеността“, а от 2008 г. е назначен като специалист „Европейски фондове“. Заместник кмет на община Черноочене от 2016г.

Женен e, има син и дъщеря.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
ИКОНОМИКА
ЛЮБОПИТНО