четвъртък, 23 май, 2024
Начало / Общини / Община Чавдар
Община Чавдар

Община Чавдар

Категория: Общини


Населено място: село Чавдар


Адрес: България, община Чавдар 2084, село Чавдар


Телефон: +359 71 89 2261


Имейл: obchavdar@abv.bg


Facebook: Община Чавдар


Web: http://chavdar.eu/

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

За общината

Община Чавдар е едно населено място – с. Чавдар, с територия 70 797 дка. Селото се намира в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина със средна надморска височина 570 м., като на север граничи със Стара планина, а на юг навлиза в Средна гора. Разположено е на 3 км. южно от Главен път 1-6 (София – Бургас), осигуряващ пряк достъп до столицата и други региони. Община Чавдар е една от най-малките общини в България. Землището на с. Чавдар е 69 500 дка, от които 50 850 дка са горски фонд.

Празникът на общината се провежда на първата събота след Великден в местността „Света Петка“. Особено почитан от гражданите на селото, е Гергьовден, който се празнува всяка година на параклиса „Свети Георги“.

История

Село Чавдар е наследник на най-старото население, откривано от учените в Средногорието, доказателство за което са археологическите разкопки на селищната могила край р. Тополница, показали, че организиран живот тук е имало още преди 7000 години. Проучването на неолитната култура „Чавдар“ започва през май 1968 г., и с едногодишно прекъсване, завършва през 1980 г. под ръководството на праисториците от Археологическия институт и музей проф. Георги Георгиев и ст. н. с. Кънчо Кънчев. Открита е изключително ценна рисувана керамика, която по-късно е предоставена на специалисти за проучване. В работата върху селищната могила, която по същество в праисторическите времена е представлявала поселение върху наколни жилища край реката, се включват археолози от Великобритания и с тяхно учатие е извършено стратиграфско сондиране на терена, което от своя страна доказва съществуването на седем културни пласта.

Според някои историци през Средновековието в местността „Кьой дере“ е съществувало българско селище под името Марково. за което пише в известното Добрейшево евангелие отХІІІ-ти век. Първите писмени сведения за днешното село Чавдар датират от 1430 година в османски регистър на тимари, зеамети и хасове от Никополския санджак. Записано е под името Коланлар (производно от мн. ч. на турската дума колан – „кон“, т. е. място с много коне, конско пасище), с 29 данъкоплатци – юруци.

Името си Коланларе селото носи до 1899 г., когато при управлението на кабинета на Либералната партия населението му приема то да се казва Радославово, на името на водача на партията – д-р Васил Радославов, който през годините заема различни политически постове, включително и този на министър-председател. Легендата разказва, че когато Радославов е посетил селото, поседнал край река Тополница и почуквайки с бастунче по речните камъни, възкликнал : „Ако има рай на Земята – това е България, ако има рай в България – той се намира тук“. Селото е възпято и в народната „Песен – прослава за с. Радославово – Пирдопско“. (линк към песента) На 05.02.1946 г. Радославово е преименувано на Чавдар, което име носи и до днес. С указ на президента № 250 от 15.08.1991 г. село Чавдар става самостоятелна община.

Икономика и туризъм

Икономика в община Чавдар е представена предимно от селското и горското стопанство. Високият дял на горската площ предопределя горското стопанство, като един от основните фактори в развитието на общината. Осъществяват се дейности по охрана, залесяване и дърводобив.

Селското стопанство се развива от две кооперации „Братия“ и „Идеал- 95“, и от земеделски производители. Отглеждат се основно картофи, зърнено-житни и фуражни култури, селскостопански животни и пчели.

В община Чавдар функционират и цех за производство на хидравлични и пневматични маркучи, разсадници за цветни видове. Предстои реализирането на няколко бизнес инвестиции.

Култура и образование

Читалище “Надежда” е основано през 1909 г. като първоначално се е помещавало в малка стаичка, където грижливо са събирани първите книги от бъдещата библиотека, която в момента притежава над 24 000 тома (интересен документ за бита на чавдарчани е книгата на родения и израсъл в селото Тодор Стаменов “Горчиво щастие”). В периода 1933 – 36 г. е построена нова сграда със средства на чавдарчани, която през 2005 г. е отремонтирана основно и придобива сегашния си вид. Към него са сформирани и първите в селото хор и танцова трупа през 1956 г. и още със създаването си стават републикански първенци в зала “България”. Дамският хор съществува и до днес под името “Китка” и се състои от 18 дами, жителки на общината. В дългогодишната си история те са получили 2 златни и 2 сребърни медала от фестивала за народно творчество в гр. Копривщица и над 50 грамоти.

Ежегодно се отбелязват традиционни празници за община Чавдар заложени в културния календар.

Младежката неправителствена организация – сдружение «Бъдеще за Чавдар» възобнови традиционните празници Коледа, Сирница и «Камилата», която е характерна за нашия район.

В община Чавдар има една детска градина – ЦДГ “Щастливо детство”. В нея целогодишно се обучават около 25 деца.

Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” е с дълга история. Първата училищна сграда е построена на общинско място през 1869 г., а 22 години след това е построена нова, по-голяма и удобна в центъра на селото. Тъй като по-късно тя изгаря, през 1902 г. е издигната сегашната стара част на училището, а през 1995 г. е пристроена и новата. Образователното дело след Освобождението бързо се разраства и в края на XIX-ти век в училището учат близо 200 деца, разделени на три класа. В момента в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” се обучават около 100 деца. Училището разполага с добра материална база и оборудвана компютърна зала с достъп до Интернет.

В училищния двор е изградена модерна спортна площадка с изкуствена настилка за няколко вида спорт. Оборудвана е и фитнес зала, в която младежи от общината тренират силови спортове.