неделя, 16 юни, 2024
Начало / Общини / Община Болярово

Община Болярово

Категория: Общини


Населено място: Болярово


Адрес: ул. Димитър Благоев №7


Телефон: 04741/6902


Имейл: boliarovokmet@abv.bg


Facebook: Bolyarovo


Web: http://bolyarovo.eu

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

Болярово е град с население малко над 1000 души, който се намира в Югоизточна България, област Ямбол, община Болярово. Община Болярово е разположена в един от най-екологично чистите райони в страната, върху северните склонове на Странджа планина, и е заселена от дълбока древност. Следи от тракийски селища са открити в землищата на селата Камен връх, Крайново, Иглика и др. В местността Трофалишките дупки са намерени древни меднорудни разработки. /снимка/. През областта минавали и пътни артерии към Одрин.

Пашакьойско кале – така наричали османското укрепено селище, вероятно строено още по времето на хан Омуртаг е друга забележителност. Късноантичната крепост Потамукастел край село Воден очертават друг важен път. На 1 км северозападно от с. Денница в местността Ески Джумая са намерени следи от средновековно селище. Там са намерени фрагменти от керамика, характерни както за Втората българска държава, така и за първите векове от османското владичество. Трите калета край с. Воден са заемали важно стратегическо място в средновековна България.

Самото село Болярово възниква по времето на Възраждането като чифлик на турски паша. Известни са църковните борби на българите от селата Воден (Дерекьой) и Голямо Крушево (Ахлатлии), преминали към Българската екзархия, а съседните села Шарково, Малко Шарково и Горска поляна са останали към Гръцката патриаршия.

Знаете ли, че в село Папаскьой е роден известния и до ден днешен Индже войвода?

Стефан Караджа е внук на известния бунтар Никола Узунов (Узун Никола) и е роден в с. Ичме на 11 май 1840 г. Днес родното му село се нарича Стефан Караджово. Днес връх на Антарктика носи неговото име.

През 1934 г. Пашакьой е прекръстено на село Болярово, и през 1959 г. се е намирало в границите на Ямболския окръг, а през 1963 г. е признато за село от градски тип. Болярово е обявен за град през 1974 г. През 1987 г. се извършва ново административно делене на България и е причислено към област Бургас. След последното делене на страната на области през 1999 г. Болярово отново е част от област Ямбол.

Сред забележителностите можем да отбележим

  • Етнографски музей в гр. Болярово
  • Къща музей на Стефан Караджа
  • Музейни сбирки в с. Воден
  • Музейни сбирки в с. Попово
  • Паметници и църкви
  • Паметна плоча на мястото на родната къща на Индже войвода в с. Попово
  • Паметна плоча на народната певица Елена Граматикова в центъра на с. Шарково.

Едно от редовните събития, които се провеждат в Болярово е фолклорният събор „Върбова свирка свири“. Всяка година в първата седмица на месец юни се събират над 500 участника от България, Гърция и Турция, които представят част от фолклора на страните си.

Общинската икономика в областта е специализирана в аграрното стопанство, като при 315 хиляди декара земеделска земя ежегодно се обработват 150-200 хиляди. Животновъдството се развива при благоприятни условия – има възможности за продължителна паша през годината. Овцевъдството, говедовъдството, козевъдството и пчеларството са традиционни за областта. Естествените ливади и обширни пасища, както и разнообразния релеф помагат за изграждане на модерни малки ферми, където се развива модерно пасищно животновъдство.

Земеделие в Община Болярово

Празник в Община Болярово