четвъртък, 16 май, 2024
Начало / Общини / Община Плевен

Община Плевен

Категория: Общини


Населено място: гр. Плевен


Адрес: пл. "Възраждане" №2


Телефон: 064 881 200


Факс: 064 844 230


Имейл: mayor@pleven.bg


Facebook: Община Плевен


Web: http://www.pleven.bg/

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

Община Плевен се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Плевен. Общината има 25 населени места с общо население 131 152 жители (01.02.2011 г.).

Град Плевен заема централната част на Дунавската равнина и е разположен на почти еднакво разстояние от река Дунав и Стара планина. Градът се намира на 170 км от столицата София. Достъпът до града по река Дунав се осъществява чрез пристанище Сомовит, отстоящо на 30 км от Плевен. В момента се работи по създаване на възможности за използване на едно от близките военни летища за граждански и транспортни полети. Плевенска област е с 350 хиляди жители, от тях 150 хиляди населяват самия град и така го превръщат в силно урбанистичен център и седми по големина в България. В общината има 25 населени места.

Климат и води

Плевен е в зона с умерено-континентален климат с големи температурни амплитуди. Средногодишната температура е 10,8 градуса по Целзии. Водните ресурси се осигуряват от реките Вит и Тученишка, а също така и от карстови извори, артезиански кладенци и подземни води.

Растителност и почви

Почвите се отличават със своето разнообразие, но преобладаващи са черноземните. Прави впечатление големият дял на земеделските територии – 79% при средно за страната 65%. Културните растения, които се отглеждат са главно пшеница, царевица, слънчоглед. От овощните видове са разпространени ябълки, круши, дюля, череша, кайсия, орех. Доминантни за общината са лозовите насаждения – над 12 000 дка. През 1890 г. в Плевен се открива първото в страната лозаро-винарско училище, а няколко години по-късно и първата винарска изба. Градът се утвърждава като лозарски център.