понеделник, 6 февруари, 2023
Начало / Общини / Община Гулянци

Община Гулянци

Категория: Общини


Населено място: Гулянци


Адрес: ул. "Васил Левски" № 32


Телефон: 06 561 / 2171


Имейл: obshtina_gulianci@mail.bg


Web: http://www.gulyantsi.net/

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

Община Гулянци се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Плевен.

Община Гулянци включва 12 населени места – гр. Гулянци и селата Брест, Гиген, Искър, Дъбован, Загражден, Д.Вит, Сомовит, Милковица, Ленково, Шияково, Крета.

По данни на НСИ към февруари 2011 година населението на общината е 12 336 души.

Географско положение, граници, големина

Общината е разположена в северната част на област Плевен. С площта си от 459,201 km2 заема 4-то място сред 11-те общините на областта, което съставлява 9,87% от територията на областта. Границите на община Гулянци са следните: на изток – община Никопол; на юг – община Плевен; на югозапад и запад – община Долна Митрополия; на север – Румъния. Северната граница е река Дунав от км.604 до км.639. това е най-дългата речна граница в сравнение с останалите три общини от област Плевен, граничещи с река Дунав. През територията на общината протичат в долните си течения реките Вит и Искър, и се вливат в река Дунав. Географското положение на Общината е със стратегически характер и попада изцяло в Дунавската хълмиста равнина. Релефът е предимно равнинен с надморска височина от 30 до 60 метра. Типични низини са поречията на реките Дунав, Искър и Вит. Климатът е умерено континентален с горещо лято и студена зима.

История на община Гулянци

Гулянци е наследник на античен каструм, възникнал на левия бряг на р. Утус /тракийско наименование на р. Вит/, като крайпътна станция на крайдунавския римски път от запад към изток.

Турците кръщават селището Гюлян /роза/ заради белите и алени трендафили, отрупвали дворовете и околностите му. С течение на времето наименованието се трансформирало в Гюлянде, Гюлянци до сегашното Гулянци.

На 4 септември 1974 г. с Указ № 1942 на Държавния съвет на Народна Република България, Гулянци е обявен за град. Сбъдва се отколешната мечта на поколения, които с труда си изграждаха и оформяха Гулянци от едно малко селце в добре развито българско село от градски тип.

През 1974 г. Гулянци е център на малка община в която влизат: Ленково, Шияково, Крета и Дъбован.
На 5.12.1977 г. се обособява селищна система Гулянци с 9 селища: Гиген, Брест, Дъбован, Загражден, Милковица, Ленково, Долни Вит, Сомовит, Гулянци и три пълномощничества: Искър, Крета и Шияково.
С Указ на Държавния съвет № 2295 от 26.12.1978 г., Гулянци става административен център на община включваща 12 кметства.

Културно и архитектурно наследство

Общо на територията на Община Гулянци се намират 24 обекта, обявени за архитектурни паметници на културата. Те са разпределени в гр. Гулянци и 8 села от общината.

Най-значимият обект на територията на общината е археологическия резерват „Улпия Ескус“. Той е обявен за паметник на културата с национално значение с решение, обнародвано в Държавен вестник бр. 88 от 1965 г. с разпореждане № 37 от 21 ноември 2001 г.

Резерватът е с територия 507 016 кв.м. и охранителна зона от 2 420 189 кв. м.