понеделник, 3 август, 2020
Начало / Общини / Община Елхово

Община Елхово

Категория: Общини


Населено място: Елхово


Адрес: ул. Търговска 13


Телефон: 0478 88004


Факс: 0478 88034


Имейл: obshtina@elhovobg.org


Web: http://www.elhovobg.org

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

Община Елхово се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на област Ямбол.

Общината има 22 населени места – Борисово, Бояново, Вълча поляна, Голям Дервент, Гранитово, Добрич, Елхово, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък манастир, Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем.

Общото население на община Елхово е 16 219 жители (към 01.02.2011)

Географско положение, граници, големина

Общината е разположена в югозападната част на област Ямбол. С площта си от 701,703 km2 е 2-та по големина сред 5-те общините на областта, което съставлява 21,16% от територията на областта. Границите на община Елхово са следните: на север – община Тунджа; на североизток – община Стралджа; на изток – община Болярово; на юг – Турция; запад – община Тополовград, област Хасково.

История на община Елхово

Елхово е град, разположен в поречието на Долна Тунджа.

Благоприятните природни условия обусловили появата на човешки живот още през неолита (6000-4000 г. пр. Хр.) . За това свидетелстват откритите каменни и медни оръдия на труда и работената на ръка керамика, украсена с врязани орнаменти.

Бронзовата епоха е представена от културата на траките. Запазили са се останки от тракийски крепости, селища, надгробни могили. Сред откритите в тях предмети преобладават фрагментите от битова керамика, оръжия и оръдия на труда, оброчни плочки с изображения на Тракийския конник. От траките са останали и интересните по своя градеж мегалитни гробници, наречени долмени. Именно траките създават първото селище в близост до днешния град, известно под името Орудица.

През 72 г. пр. Хр. този район попада под властта на римляните. Те укрепили селището и го нарекли Орудица ад бургум – пътна станция между Кабиле и Адрианопол. От времето на римското господство са останали твърде много следи от материалната култура, най-вече фрагменти от строителна и битова керамика, монети, бронзова пластика.

През ранното средновековие градът е известен с името Йоаница. През VII век на Балканския полуостров трайно се заселват славяните. В техния изговор името на града зазвучава като Яница.

По времето на хан Крум (802-814 г.) Елховският край е включен в пределите на създадената през 681 г. славянобългарска държава. За това свидетелства прочутият Хамбарлийски надпис, намерен в околностите на днешното с. Маломирово.

През 1373 г. градът е завладян от войските на Тимурташ бей. С това събитие започва най-тежкият период в историческото развитие на Елхово – периодът на петвековното османско владичество.

През епохата на Възраждането Елховският край дава своя скромен принос в борбите за нова българска просвета, самостоятелна църква и национално освобождение. През 1833 г. в града е открито първото училище, а през пролетта на 1874 г. елховци изгонват омразния гръцки владика Дионисий. На мястото на малкото параклисче, полувградено в земята, започва строителство на нова трикорабна църква, завършено през 1877/1878 г.

Съпротивата против турските поробители първоначално намира израз в хайдушкото движение, като особено популярни тук са Индже войвода и Кара Колю. Началото на организирано революционно движение се поставя през 1872 г., когато се създава таен революционен комитет начело с терзията Дженко Димитров. Давайки много свидни жертви, градът посреща своето освобождение на 21 януари 1878 г.

Годините в края на XIX и началото на XX в. са белязани от борбите на българския народ за осъществяване на своя национален идеал – свободна и обединена България. Войниците от Елховския край се сражават храбро по бойните полета и много от тях загиват с името на България на уста. Във войните от 1912 до 1918 г. градът дава 103 убити.

В следващите години Елхово постепенно укрепва като административен и стопански център. С Указ № 86 от 18 март 1925 г. турското му название Казълагач е заменено с българското име Елхово и юридически е оформен фактическият му статут на селище от градски тип.

През 40-те години на XX в. историческото развитие на Елхово навлиза в нов етап. На 10 септември 1944 г. тук е установена власт на Отечествения фронт и веднага започва активна подготовка за участие в Отечествената война. 16 са загиналите от Елхово във войната, над 100 от цялата община.

През втората половина на XX в. градът постепенно коренно променя своя облик, утвърждавайки се като водещ административен и стопански център.

Днес, преодолявайки поредния труден период в историческата си съдба, Елховският край живее, устремен към бъдещето. Предстои да се направи още много, за да се превърне той в един добре развит и проспериращ кът на България. За това работят и ще работят всички, свързали завинаги с него своята съдба и своите мечти.

Икономика

Градът е разположен върху Елховския лигнитен въглищен басейн. Залежите са 600 млн. тона, което го прави втория по големина въглищен басейн в България след Маришкия. Добив не се осъществява поради факта, че използването им ще означава преместване на целия град. Елхово има много добре развито млекопреработване – изнася млечни продукти като сирене и кашкавал. Има и предприятие за луксозни трикотажни изделия.

Промишленото производство на град Елхово е представено от предприятия, свързани с машиностроенето („Орудица 2000“ООД – металолеене и производство на селскостопански прикачен инвентар, „Елпром – Елхово“ АД, „Лемекон“ АД, „АКБ Консорциум“ ХАД), строителството (ЕТ „Сто и пет“, „БКС – Елхово“ ООД), леката („Яница“ АД, „Дели-99“ ЕООД) и хранително-вкусовата („Хляб и хлебни изделия“ ЕООД) индустрия.

Развитието на селското стопанство се определя от благоприятните природни условия. То притежава растениевъдна насоченост, като с най-важно значение са зърнените култури, особено пшеницата, царевицата и ечемикът, които заемат над 1/3 от обработваемите площи. Добри условия има също за отглеждането на технически култури и по-специално на слънчоглед, кориандър и тютюн. В отделни райони е застъпено и лозаро-овощарството, както и зеленчукопроизводството (чесън, бамя, домати, дини, пъпеши). Специализиращи подотрасли на животновъдството са биволовъдството и пчеларството.

Земеделското производство в града се реализира от фирмите „А.Т.Е.“ ЕООД – Елхово и „ЗОМАШ“ ЕООД.

Понастоящем нови възможности за развитие на външнотърговски и културни връзки дава откритият на 19 юни 2005 г. ГКПП Лесово – Хамзабейли на българо-турската граница. Пунктът е разположен на 36 км южно от града в близост до село Лесово.

Забележителности в община Елхово

-В Елхово функционира Етнографско-археологически музей, който е част от Стоте национални туристически обекта.

-Театър „Сълза и смях“

– Резерват Долна топчия – землището на с. Изгрев-площ – 537.8 дка растителност – гора лонгозен тип; птици – колхидски фазан, кос, дрозд, скорци, бухал, кукумявка; бозайници – лисица, чакал, заек, дива свиня, елен лопатар.

– Местност Балабана с интересна лонгозна растителност, където гнездят чапли. Резерват „Балабана“ – землището на Елхово -площ – 672 дка растителност – лонгозна гора; птици – бели, нощни, гривести чапли; бозайници – чакал, лисица, заек
– Няколко хижи като Гьол Бунар край с. Голям Дервент, Студеното кладенче край с. Раздел, Дрънчи Дупка край с. Мелница.
– Ждрелото на река Тунджа „Даркая“ – намира се в землищата на селата Радовец и Лесово и обхваща площ от 19 хил. дка. Попада под защитата на закона заради редките 149 вида птици, 8 земноводни, 21 влечуги и други защитени и редки растителни и животински видове. Някои от видовете, които се срещат са видра, леопардов смок, голям гребенест тритон, ивичест смок, жълтокоремна бумка и др.
– Пропастна пещера „Дрънчи дупка“ – има денивелация 24 м. и дължина 27 м, на дъното на която тече подземна река. Намира се в живописна местност на 2 км от село Мелница в карстов район с няколко извора. Входът на пещерата много наподобява входа на родопската пещера „Утроба“ с тази разлика, че никога не я огрява слънце, понеже се намира на северен склон.
– Тракийски слънчеви светилища – намират се на около 20 км южно от гр. Елхово, в западните разклонения на Дервентските възвишения, в местностите Мучукови камъни и Мирчолови камъни, на 3 – 3,5 км южно от село Мелница. Върху самотно стърчащи скали добре отличаващи се върху пресечения хълмист терен са изсечени над 200 броя кръгове (дискове) с различен диаметър.
-Тракийски долмени до с. Голям Дервент – най-значимите находки от времето на Древна Тракия в Елховско са двата долмена запазени южно от пограничното село Голям Дервент. Според Даниела Агре това е най-големият долмен откриван в Тракия до сега, на който дромосът (коридорът) към гробните камери е покрит, което е много рядко архитектурно решение. Особено внимание заслужава и фактът, че на базата на 800 известни долмена в България, Турция и Гърция това е единственият, на който входната плоча е орнаментирана с релефни изображения: лабрис, взаимно захапващи се змии и лабиринт.
– Тракийска могила край с. Борисово – намерената там тракийска колесница с емблема ягуар от римско време е открита от проф. Даниела Агре. Тя се определя от археоложката като безпрецедентна находка за Европа, защото е единствената луксозна четириколка, намирана по нашите земи във вида, в който е положена и даваща представа как действително изглежда тракийска колесница.
– Парорийски манастир – на 35 км югоизточно от град Елхово в землището на боляровското село Воден се намират останките на исихасткия манастир „Св. Богородица“. Създаден е през 1335 г. в тогавашната погранична област Парория, от където става известен като Парорийски манастир. Създател на манастира е основоположникът на исихазма в България – монахът-аскет Григорий Синаит.
– Местността Манастирчето – с. Стройно е обширна поляна с над 20 вековни дървета, извор с питейна вода, малка църква, основно реконструирана и обновена. Обектът е подходящ за краткотраен летен отдих.
– Праговете по коритото и бързите води на р. Тунджа в местността Дар кая, южно от с. Лесово са привлекателно и подходящо място за провеждане на състезания по спускане в бързо течащи води и воден слалом.

 

Профил на купувача